Friday, April 20, 2012

Gambar projek pembinaan kelas pengajian di Kompleks Pendidikan Manabiul Ulum. Projek bangunan 2 tingkat ini yang dianggarkan menelan belanja RM200,000 masih juga memerlukan sumbangan dana dan waqaf daripada orang ramai bagi tujuan mengembangkan pengajian Islam di bumi ini. Segala sumbangan bolehlah dibuat kepada akaun Persatuan di sebelah atau datang sendiri ke Kompleks ini.