Thursday, June 2, 2011

Imtihan Pertengahan Tahun 2011

Tekunnya mereka menjawab soalan peperiksaan. Selalunya sistem pondok tiada peperiksaan namun di KPMU semua ini diubah untuk memberikan para pelajar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Peperiksaan di KPMU telah bermula pada 1/5 - 8/5/2011. Seramai 62 orang telah menduduki peperiksaan kali ini. Bermula dengan subjek Tauhid, Feqah, Tasawuf , Nahu
, Tafsir, Hadis dll. Semoga semua pelajar mendapat keputusan yang cemerlang.

No comments: