Tuesday, January 29, 2013

ADAB PARA PENGHAFAL AL-QURAN - SIRI #1

BAB 1: ADAB PENGAJAR DAN PELAJAR AL QURAN
Bab ini dan dua bab yang berikut adalah tujuan penulisan kitab ini. Ianya panjang, namun saya akan meringkaskannya dengan menjadikannya kepada beberapa fasal untuk memudahkan menghafalnya serta mengingatinya InsyaAllah.

Fasal: Pertama-tama yang patut diberi perhatian adalah tujuan mengajar dan belajar itu adalah kerana Allah. 
 Firman Allah Ta’ala:
Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang benar (lurus)”.
Di dalam As Sahihain daripada Rasulullah SAW: “Sesungguhnya setiap amalan itu (dikira berdasarkan) dengan niat. Dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan”.
Dan hadis ini adalah daripada perkara pokok di dalam Islam.
Dan kami meriwayatkan dari Ibni Abbas ra katanya: “Sesungguhnya seseorang akan diganjari berdasarkan niatnya”.
Dan daripada riwayat selain beliau: ”Bahawasanya seseorang manusia akan mendapat ganjaran sekadar apa yang mereka niatkan”.
Dan kami meriwayatkan daripada Al Ustaz Abil Qasim Al Qusyairi ra katanya:
Ikhlas itu adalah menjadikan tujuan hanya satu. Iaitu mengkehendaki dengan amalan taatnya hanya untuk menghampirkan diri kepada Allah, bukan tujuan-tujuan yang lain seumpama menunjuk-nunjuk kepada manusia, atau mengharapkan kecintaan dan pujian mereka, atau tujuan-tujuan yang selainnya.
Beliau berkata, -dan benarlah perkataannya- iaitu: ”Ikhlas adalah membersihkan amal daripada pengawasan makhluk”.
Daripada Huzaifah Al Mar’asyi ra: “Ikhlas itu adalah sama saja amalan seseorang itu zahir dan batinnya”.
Dan daripada Zin Nun ra katanya:-
Tanda-tanda ikhlas itu ada tiga:
  1. Sama saja baginya pujian dan celaan manusia.
  2. Tidak memandang (dengan mengingat-ngingat) amalan (kebaikan) yang dilakukan.
  3. Mengharapkan ganjaran amalan di akhirat (bukan di dunia dengan kecintaaan manusia atau pujian mereka).
Dan daripada Al Fudhail Ibn Iyadh ra, katanya:
“Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya’ sebaliknya beramal kerana manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah engkau diselamatkan Allah daripada keduanya”.
Dan daripada Sahl At Tustari ra katanya:
“Orang yang berakal cemerlang mencari-cari makna ikhlas, lalu mereka tidak mendapatinya selain pada makna ini; iaitu seseorang menjadikan geraknya dan diamnya, di dalam keadaan bersendirian atau keramaian hanya semata-mata hanya kerana Allah dan untukNya. Tidak bercampur dengan sesuatu daripada nafsu atau keinginannya atau dunianya”.
Daripada As Sirri ra:”Jangan engkau beramal kerana manusia dengan satu amal pun, dan jangan pula engkau tinggalkan sesuatu amal kerana mereka. Jangan engkau menutup sesuatu pun dari mereka dan jangan pula engkau menyingkap sesuatu pun untuk mereka”.
(di dalam kitab tercetak wala tu’ti, dengan ‘ain muhmalah [jangan memberi] tetapi penterjemah merasakan ianya adalah wala tughti, dengan ‘ain mu’jamah/ghain [jangan menutupi])
Dan daripada Al Qusyairi, katanya:
”Sifat benar yang paling utama adalah: Sama saja keadaan di dalam rahsia (berseorangan) atau terang-terangan (bersama manusia)”.
Dan daripada Al Harith Al Muhasibi ra katanya:
“Orang yang sadiq adalah orang yang tidak peduli walau apapun yang keluar dari hati manusia disebabkan kebaikan hatinya. Dia tidak menyukai secuil pun daripada perhatian manusia kepada kebaikan amalannya, dan dia juga tidak membenci perhatian manusia terhadap keburukan amalnya. Jika dia membencinya, maka itu adalah tanda bahawa ia mengharapkan sesuatu dari mereka, dan ini bukanlah daripada akhlak para Siddiqin”.
Daripada para tokoh yang lain, kata mereka: “Jika engkau memohon kepada Allah sifat benar, maka Dia akan mengurniakanmu cermin yang akan menampakkan kepadamu keajaiban dunia dan akhirat”.
Perkataan para Salaf tentang hal ini banyak sekali, namun kami hanya mendatangkan sebahagian sahaja sekadar peringatan.
Dan aku telah menyebutkan banyak daripada perkataan mereka beserta penjelasannya pada awal kitab Syarhil Muhazzab. Juga aku catatkan di sana adab-adab seorang alim,adab seorang pelajar,adab seorang faqih serta seorang penuntut ilmu agama yang mana mesti diambil perhatian oleh para penuntut ilmu. Wallahu ‘alam.

Fasal: Hendaklah ia (seorang pengajar Al Quran) tidak menjadikan tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu daripada keduniaan seperti harta, kepimpinan dan pangkat, kemegahan, ketinggian di antara para sahabatnya, pujian dan perhatian manusia kepadanya atau yang seumpamanya.
Janganlah seorang pembaca Al Quran itu berhasrat agar condong hati manusia kepadanya sehingga menjadikan mereka memberi harta kepadanya, atau berkhidmat kepadanya, walaupun di atas nama hadiah sekalipun, yang mana jika ia tidak membacakan Al Quran kepada mereka pasti mereka tidak akan menghadiahkan kepadanya sesuatu apa pun.
Firman Allah: “Sesiapa yang menginginkan ganjaran akhirat, akan kami tambahkan baginya ganjaran. Namun sesiapa yang menginginkan ganjaran di dunia, maka akan kami berikan padanya, namun ia tidak akan beroleh ganjaran apapun di akhirat nanti”.
FirmanNya lagi: “Barangsiapa yang menginginkan balasan yang segera (di dunia ini) akan kami segerakan balasannya kepada sesiapa yang kami kehendaki”.
Daripada Abi Hurairah ra, sabda Rasulullah SAW: ”Sesiapa yang mempelajari satu ilmu yang dengan ilmu itu sepatutnya mencari redho Allah, lalu ia mempelajarinya untuk mendapatkan habuan dunia, maka ia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat”.
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad sahih. 
Hadis-hadis seumpama itu banyak sekali.
Daripada Anas, Huzaifah dan Kaab bin Malik r.anhum, bahawa Rasulullah SAW bersabda:
“Sesiapa yang menuntut ilmu untuk bermegah-megah di kalangan orang jahil, atau untuk menandingi para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka”. Diriwayatkan At Tirmizi dari riwayat Kaab bin Malik, katanya: ”Akan dimasukkan ke dalam neraka”.
Bersambung..

No comments: